Projectleider/ Onderzoeker Supranet GGZ (28-32 uur)

Functieomschrijving

113 Zelfmoordpreventie is het landelijk platform voor suïcidepreventie. Onze missie is een land waar niemand eenzaam en radeloos door zelfmoord sterft. Vanuit deze missie werken we nauw samen met GGZ-instellingen, verenigd in de stichting SUïcide PReventie Actie NETwerk in de GGZ (SUPRANET GGZ).

SUPRANET GGZ is het landelijk lerend netwerk van 16 grote zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg. Deelnemers aan SUPRANET GGZ zijn GGZ-instellingen die de ambitie hebben om, door samen te leren en te verbeteren, het aantal suïcides en suïcidepogingen onder hun patiënten fors te verminderen. SUPRANET GGZ verzamelt data, bewerkt deze en verzorgt feedbackrapportages waarmee deelnemers inzicht krijgen in hoe ze suïcidepreventie in hun instelling kunnen verbeteren. Daarnaast initieert de stichting verbetertrajecten rond specifieke thema’s. SUPRANET GGZ heeft zelf geen mensen in dienst en wordt ondersteund door 113 Zelfmoordpreventie en de afdeling onderzoek van GGZ inGeest.


De functie

SUPRANET GGZ staat het komend jaar voor een aantal uitdagingen. Ter ondersteuning hiervan is 113 op zoek naar een ervaren, doortastende medewerker, die samen met collega’s, verantwoordelijkheid draagt voor het behalen van de volgende resultaten:

 • het bereiken van uniforme dataregistratie. Op dit moment hanteren de deelnemende GGZ-instellingen nog eigen definities en methoden voor het registreren van suïcides, en worden suïcidepogingen en preventieve activiteiten vaak niet vastgelegd.
 • het komen tot feedbackrapportages met meer praktijkgerichte informatie en het ondersteunen van verbeteractiviteiten.
 • de beoogde overgang realiseren van geaggregeerde data naar het verzamelen van persoonsgegevens, binnen de kaders van de AVG, en het treffen van de daarvoor benodigde maatregelen.
 • het meedenken in kansen en bedreigingen en op basis daarvan helpen door ontwikkelen van de visie en werkzaamheden van SUPRANET GGZ.

De Projectleider/ Onderzoeker komt in dienst van 113 Zelfmoordpreventie en werkt in opdracht van stichting SUPRANET GGZ en haar werkgroepen aan de realisatie van bovenstaande uitdagingen. Je zorgt voor pro-actief contact met de GGZ-instellingen om bovenstaande doelstellingen te realiseren. Je vormt een team met collega kwartiermaker en vervangt elkaar bij afwezigheid.

Vereisten

Dit zoeken wij

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau met onderzoekservaring, liefst op het gebied van praktijkgericht/implementatie onderzoek.
 • Je hebt kennis van verschillende onderzoeksmethoden en hebt ervaring met het analyseren van data met de statistische programma’s SPSS en/of R.
 • Je signaleert, initieert en benut kansen
 • Je kunt plannen, bent goed georganiseerd en weet hoe je onder druk prioriteiten stelt en beslissingen neemt
 • Je hebt ervaring met projecten op het terrein van kwaliteitsverbetering in de GGZ.
 • Je bent in staat om instellingen te helpen de feedbackrapportages te vertalen naar uitvoerbare plannen voor de praktijk. Hiervoor verdiep je je ook in het kader van wet- en regelgeving (o.a. AVG) en relevante ontwikkelingen in de GGZ.
 • Je kunt goed samenwerken met collega’s binnen en buiten de organisatie.
 • Je vindt het een uitdaging om zorgprofessionals te helpen betekenisvolle data te verzamelen, met elkaar te bespreken en ervan te leren zodat de kwaliteit van zorg en suïcidepreventie verbetert.
 • Je hebt humor, kunt relativeren maar bent ook in staat om, zelfs op bestuurlijk niveau, kritische gesprekspartner te zijn met een opbouwende stijl.
 • Een PhD titel is een pre.


Jouw taken

 • Het organiseren, optimaliseren en aansturen van het proces van dataregistratie, -verwerking om te komen tot een bruikbare feedbackrapportage. Doet hierbij verbetervoorstellen m.b.t. de aanpak, onderzoek en uitvoering aan het bestuur.
 • Het stimuleren/ondersteunen van de deelnemers om, aan de hand van de geleverde kwaliteitsinformatie, binnen hun organisaties verbeteractiviteiten uit te voeren.
 • Het ondersteunen van de SUPRANET GGZ werkgroep registratie.
 • Het actief deelnemen aan de vergaderingen van het bestuur van stichting SUPRANET GGZ en het verwerken van de besluiten.
 • Het helpen door ontwikkelen en innoveren van de systematiek van SUPRANET GGZ, voor de huidige deelnemers en voor nieuwe zorgaanbieders, bijvoorbeeld binnen de jeugdzorg.
 • Het inrichten en onderhouden van de samenwerking tussen de diverse contactpersonen binnen de deelnemers van SUPRANET GGZ.


Dit bieden wij

 • In de eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar.
 • Een marktconform salaris conform de cao GGZ.
 • Het salaris is gebaseerd op Projectleider/ Onderzoeker-Medior- FWG 60 (van € 3.465,-  €4.621,- op fulltime basis). Afhankelijk van het aantal jaren werkervaring.


Jouw sollicitatie

Je kunt reageren op deze functie middels een motivatiebrief en CV via onderstaande button. Je ontvangt een automatische ontvangstbevestiging van jouw sollicitatie


De sluitingsdatum is 18 november 2020. De gesprekken zullen via beeldbellen plaatsvinden.

De selectieprocedure ziet er als volgt uit:

23 november- 1e ronde

25 november- 2e ronde

27 november- arbeidsvoorwaardengesprek


Heb je vragen?

Voor inhoudelijke vragen kan contact worden opgenomen met Gerdien Franx,

MT lid en programma manager 113 zelfmoordpreventie/ Supranet GGZ op nr. 06-55172952

Voor vragen omtrent de werving- en selectieprocedure kun je contact opnemen met

Romy ter Haak, corporate recruiter via het algemene nummer: 020-3113 883,

werkzaam van di t/m vr.