Lid raad van toezicht 113 portefeuille Zorg en Kwaliteit

Functieomschrijving

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor suïcidepreventie. Met als missie een land waarin niemand eenzaam en radeloos zelfmoord pleegt. Jaarlijks kunnen suïcides voorkomen worden wanneer zelfmoord beter bespreekbaar is en de zorg moderner en menselijker wordt georganiseerd. Voor 113 zoeken wij een nieuw lid voor de raad van toezicht met een brede en verdiepende visie op preventie, zorg en kwaliteit. Wil jij bijdragen aan de missie van 113? Dan is deze functie iets voor jou!

113 Zelfmoordpreventie is niet alleen een onafhankelijke uitvoerder van anonieme 7x24 uurs telefonische-en online hulp en therapie, maar ook een aanjager van suïcidepreventie in de samenleving en in de (geestelijke) gezondheidszorg. Samen met haar partners zet zij innovatieve programma’s op binnen en buiten de zorg, in gemeenschappen en in de media. De organisatie ontwikkelt en verspreidt trainingen voor hulpverleners en gatekeepers. 113 is een bevlogen, slagvaardige organisatie met korte lijnen, die gebruik maakt van moderne vormen van hulpverlening en samenwerking.

Wie zoeken we?

De raad van toezicht (RvT) van 113 vervult zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op professionele, integrale en onafhankelijke wijze. De RvT is op zoek naar een nieuw lid met de portefeuille Zorg en Kwaliteit; dit beoogde lid is tevens voorzitter van de kwaliteitscommissie. Je bent een inhoudelijk en inspirerend persoon met visie op het brede vraagstuk van suïcidepreventie.

Daarnaast ben je op de hoogte van de trends en ontwikkelingen hierbinnen. Iemand met een warm hart en een koel hoofd, die beroepsmatig betrokken is bij de zorg of suïcidepreventie, en voldoende afstand heeft om zonder belangenverstrengeling de rol van toezichthouder te vervullen. Je hebt een uitstekende professionele reputatie en beschikt over relevante netwerken voor 113. Een wetenschappelijke staat van dienst is een pre. Daarnaast beschik je over:

 • een afgeronde zorgopleiding op academisch niveau
 • een relevant netwerk van mensen op bepalende posities in de samenleving
 • een inspirerende visie op zorg en kwaliteit, je overziet het gehele terrein van kwaliteit en veiligheid vanuit het perspectief van zowel de cliënt, verwanten als de medewerker
 • (relevante) deskundigheid voor de positie van voorzitter van de commissie Zorg en Kwaliteit
 • kennis van en affiniteit met digitale hulpverlening
 • kennis van en ervaring en affiniteit met organisatievraagstukken en de invloed daarvan op het zorgproces. Thema’s zijn onder andere: ICT/digitaliseren in de zorgsector, kwaliteitsvraagstukken en -systemen in de zorg en samenwerkingsverbanden en -netwerken in de zorg.

Functievereisten

Algemene profielkenmerken
Voor alle leden van de raad van toezicht gelden de volgende algemene profielkenmerken:

 • Een academische achtergrond met bij voorkeur een aantal jaar toezichthoudende ervaring.
 • Affiniteit met de missie en het werkveld van 113 en in staat om voorstellen rondom wijziging of uitbreiding van de dienstverlening en expertise van 113 te beoordelen.
 • Bekend met het spanningsveld van een snel veranderende organisatie en bewust van de maatschappelijke impact ervan.
 • Bestuurlijke kwaliteiten, organisatieoverstijgend denken, helicopterview en een pragmatische inslag.
 • Een strategische oriëntatie en organisatiekundige visie met inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen RvT en RvB en andere voor de organisatie relevante partijen.
 • In staat het evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en afstand als toezichthouder.
 • Levert een bijdrage aan het realiseren van de missie van 113 en weet daarbij de inbreng van anderen op waarde te schatten.
 • Integriteit, verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties.
 • Goede communicatieve en relationele vaardigheden, is aanspreekbaar, reflectief en kan feedback geven en ontvangen.
 • Voldoende tijd voor de werkzaamheden van de RvT en bereid deze tijd daaraan te besteden.

Geïnteresseerd?

Is dit de functie waarin jij al je passie, kennis, ervaring en ambitie kwijt kunt? Solliciteer dan voor 26 februari via onderstaande button. Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met Jolanda Salari, senior managing consultant, bij Berenschot Search via 06-21 23 41 48 of met haar collega Marlies Slingerland via 06-15 06 71 87. Zij vertellen je graag meer over de vacature. Een uitgebreide profielschets van deze vacature vind je op de  website van Berenschot.

Selectieprocedure

Geïnteresseerde kandidaten worden na een eerste selectie uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Berenschot in week 10 en 11. Berenschot komt op basis hiervan tot een voordracht van kandidaten voor 113. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectie- en adviescommissie in week 12 en 13. De procedure is gericht op een voordracht tot benoeming van de nieuwe toezichthouder vóór 31 maart 2021. De vorm van de gesprekken (face-to-face dan wel via video) is afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen en richtlijnen rond Covid-19. Je sollicitatie kun je via deze link uploaden.