Kwartiermaker

Functieomschrijving

Binnen onze organisatie zijn we op zoek naar een kwartiermaker voor 24 - 32 uur voor de GGZ .


113 Zelfmoordpreventie begeleidt GGZ-instellingen bij het leren en verbeteren van de zorg, met als doel het aantal cliënten dat tijdens de behandeling zelfmoord pleegt, te verminderen. Instellingen zijn hierbij zelf verantwoordelijk voor hun verbeteractiviteiten, en worden hierbij begeleid door 113, die de verbetertrajecten organiseert en methodisch ondersteunt.

Dit werk voert 113 in de GGZ met name uit voor de Stichting SUPRANET GGZ, het landelijk lerend netwerk van 16 grote GGZ-instellingen, dat de komende jaren zal groeien. SUPRANET GGZ verzamelt data, bewerkt deze en verzorgt feedbackrapportages waarmee deelnemers kunnen leren hoe zij suïcidepreventie in hun instelling kunnen verbeteren. Jaarlijks worden bepaalde thema’s gekozen waar verbetertrajecten voor worden ingericht. Voorbeelden van verbeterthema’s zijn het samenwerken met naasten, het gebruik van veiligheidsplannen en verbeteren van de continuïteit van zorg. Daarnaast bedient 113 individuele GGZ-instellingen die geen lid zijn van SUPRANET GGZ.


Als kwartiermaker GGZ zal de focus van jouw werkzaamheden zich met name richten op projecten ter kwaliteitsverbetering van de zorg.


De taken van de nieuwe kwartiermaker zijn:

 • Het initiëren van concrete verbetertrajecten gebaseerd op principes vanuit Continuous Quality Improvement, LEAN of een vergelijkbare methodiek.
 • Het aansturen van sleutelfiguren binnen de instellingen, die de uitvoering van de verandertrajecten binnen de GGZ instelling coördineren.
 • Het op deze wijze, ontwikkelen, onderbouwen (data) en verspreiden van best-practices.
 • Het creëren van draagvlak voor verbetertrajecten met betrekking tot suicidepreventie in GGZ-instellingen op bestuurlijk, en operationeel niveau.
 • Het afstemmen met en ondersteunen van het bestuur en de werkgroepen van stichting SUPRANET GGZ en het bijwonen van de bestuursvergaderingen.
 • Het in gezamenlijkheid met kwartiermakers binnen 113 ontwikkelen van veranderprogramma’s voor verschillende instellingen.

Vereisten

Het profiel

 • Je werkt projectmatig en hebt als projectleider ervaring in het aansturen en begeleiden van complexe veranderprocessen in de zorg, bij voorkeur in de GGZ. Je hebt ervaring met methodieken als bv Lean Six Sigma en/of kennis van verandermanagement.
 • Je beschikt over relevante opleiding in en ervaring met procesanalyse en andere methoden van kwaliteitsverbetering waarbij je bottom-up werkt aan kwaliteitsverbetering
 • Je werkt zelfstandig en bent doortastend, pro-actief en probleemoplossend.
 • Je bent analytisch en kritisch ingesteld en in staat kwaliteitsverbetering te vertalen naar verander,- en implementatiestrategieën.
 •  Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, je bent een inspiratie voor mensen en je bent in staat mensen mee te krijgen  in veranderprocessen. Je schuwt weerstand niet en kunt conflicterende belangen hanteren.
 • Je functioneert uitstekend in een team en je zoekt proactief verbinding met je collega’s met andere expertise.
 • Je werkt zelfstandig en bent doortastend, pro-actief en probleemoplossend.
 • Je bent spontaan, maakt makkelijk contact en kunt effectieve werkrelaties opbouwen.
 • Je bent creatief en durft “ outside the box” oplossingen voor te leggen , waarbij je ook goed aan kunt voelen waar mensen in de praktijk tegen aan lopen


Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt €4.084 - €5.280 op fulltime basis (FWG 60/65), afhankelijk van de ervaring. In eerste instantie wordt een jaarcontract aangeboden.


Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met mw. Gerdien Franx, manager bij 113, via Katinka van den Berg, k.vandenberg@113.nl.