Financial Controller

Functieomschrijving

113 Zelfmoordpreventie streeft naar een land waarin niemand eenzaam en radeloos overlijdt door zelfmoord. Wij zijn ervan overtuigd dat er jaarlijks honderden suïcides meer kunnen worden voorkómen wanneer zelfmoord beter bespreekbaar is en de zorg moderner en menselijker wordt georganiseerd. Mensen met suïcidale gedachten en hun naasten kunnen 24x7 en anoniem een beroep doen op ons online hulpaanbod met crisishulplijnen, online therapie en zelfhulpmodule. Dit aanbod wordt gerealiseerd door bevlogen professionals en stagiairs die werken vanuit onze vestiging in Amsterdam en door vrijwilligers in het hele land.


113 is niet alleen een onafhankelijke zorgaanbieder, maar ook een aanjager van suïcidepreventie in de samenleving en in de (geestelijke) gezondheidszorg. 113 Academy ontwikkelt en verspreidt leerproposities voor (zorg)professionals en Gatekeepers. Samen met onze partners zetten we innovatieve landelijke projecten op binnen de zorg, in gemeenschappen en in de media. We ontwikkelen continu door in samenwerking met de Vrije Universiteit en het Centrum voor Wiskunde en Informatica ons werk te onderzoeken op effectiviteit en bereik.


Wil jij meewerken aan het bereiken van onze missie en de positionering en profilering van 113 verder ontwikkelen? We zoeken wegens uitbreiding op korte termijn een: 


Financial controller
(36 uur per week)


De functie
De financial controller draagt zorg voor de afwikkeling van de jaarlijkse cyclus van begroting, subsidieaanvragen, opstellen jaarrekening en verantwoording aan het Ministerie van VWS. Deze stelt begrotingen en planningen op en legt deze voor aan het lid van de RvB waarvan deze leiding ontvangt. Hierbij houd je rekening met de financiële, economische, fiscale en administratieve wet- en regelgeving, de wensen van het management en de inzet van de medewerker(s) waaraan je leiding geeft.

Je signaleert ontwikkelingen op financieel gebied en adviseert pro-actief over de inrichting en tijdige bijstelling van de financieel administratieve processen in afstemming met de gebruikers. Hiervoor kan het nodig zijn deel te nemen aan projecten of deze te trekken.

De financial controller ondersteunt en adviseert MT-leden bij het opstellen van hun deelbegrotingen, bewaakt de samenhang en signaleert en bespreekt risico's en levert financiële rapportages aan over de uitputting van budgetten en behaalde resultaten. Daarnaast adviseer je de Raad van Bestuur over beheer en optimalisatie van de AO-IC-processen (kijkend naar de visie en missie van 113), de te hanteren KPI’s en verzorg je liquiditeitsprognoses.

Je voert overleg met interne en externe partijen (o.a. accountant), fungeert als aanspreekpunt voor het management en geeft leiding aan enkele medewerkers.

Vereisten

We vragen je het volgende:

 • Op basis van de ontwikkelingen binnen jouw aandachts- en vakgebied en jouw expertise ondersteun je pro-actief bij de ontwikkeling van de financiële strategie van 113 en bij de dagelijkse operationele werkzaamheden vanuit een hands-on mentaliteit.
 • Je initieert, ontwikkelt en implementeert een goede financiële infrastructuur in samenwerking met je collega’s.

  Wat verwachten wij van je?
  Onze missie wil je voor de volle 100% ondersteunen. Je bent een ondernemend financieel expert met een koel hoofd en een warm hart. Je hebt een antenne voor de interne verhoudingen, eisen vanuit financiers, bent een netwerker gericht op verbinding en samenwerking. Je houdt van je vak, je bent kritisch en je bent in staat om je keuzes te onderbouwen.

  Qua opleiding en werkervaring zijn we op zoek naar een betrokken professional met:

  • Minimaal een HBO-opleiding Bedrijfskunde of vergelijkbare opleiding.
  • Minstens 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van controlling en/of accountancy met leidinggevende taken.

  Aanvullende informatie
  In eerste instantie bieden we een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 1 jaar, met een marktconforme beloning conform de cao-GGZ (schaal 60: van €2.793 tot €4.355 (gebaseerd op fulltime, 36 uur, niveau 1 oktober 2019), afhankelijk van opleiding en ervaring. 

  Je cv en motivatie kun je uiterlijk vrijdag 21 februari 2020 uploaden op onze bij site www.113.nl bij de vacature Financial Controller. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 24 februari 2020.

  Voor meer informatie kun je bellen met ons algemeen telefoonnummer 020-311 38 83 en vragen naar onze recruiter.
  Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Oprechte interesse des te meer.